ENGLISH VERSION

Privacy policy

By accepting of this provision you agree with processing of your personal information below.

Personal data means within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, any information relating to an identified or identifiable natural person (i.e. data subject = you).

Complete deletion of your data from the our database is possible after sending an email request on [email protected]

Information about you stored in our database:

1) Email address – Email is used for confirmation of your account and for safety of your account. If you lose password, want to change it or make any changes to your account your email is required for that. We also send newsletters to your email.

2) Username– It is identificator of your account and it is not a personal information, so keep it in mind, your username is public for other users so they can identificate you.

3) IP address - We are logging IP addresses of our users for safety of your accounts, if there are any problems or „scams“ and violationg of our rules, we can identificate by IP your other accounts. As well you can use IP lock, so you can login to your account just from your IP.

4) Password – To login to your account you need a password, you should created unique password, so if anything happens your other social network account going to be safe. The passwords are hashed and nobody can see them.

VERSIUNEA IN LIMBA ROMÂNĂ

Politică de confidenţialitate

Prin acceptarea acestei prevederi sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor dvs. personale de mai jos.

Date personale înseamnă în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE, orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (adică persoana vizată = dumneavoastră).

Ștergerea completă a datelor din baza noastră de date este posibilă după trimiterea unei cereri de e-mail la adresa -> [email protected]

Informaţiile care se stocheaza in baza noastră de date

1) Adresa de e-mail - e-mailul este utilizat pentru confirmarea contului dvs. și pentru siguranța contului dvs. Dacă pierdeți parola, doriți să o modificați sau să efectuați modificări în contul dvs., e-mailul dvs. este necesar pentru aceasta. De asemenea, trimitem buletine de știri la adresa dvs. de e-mail.

2) Nume de utilizator - este un identificator al contului dvs. și nu este o informație personală, deci nu uitați că numele dvs. de utilizator este public pentru alți utilizatori, astfel încât aceștia să vă poată identifica.

3) Adresă IP - Înregistrarea adreselor IP ale utilizatorilor noștri pentru siguranța conturilor dvs., dacă există probleme sau "înșelăciuni" și încălcări ale regulilor noastre, putem identifica prin IP celelalte conturi. De asemenea, puteți utiliza blocarea IP, astfel încât să vă puteți conecta la contul dvs. doar din IP.

4) Parolă - Pentru a vă autentifica în cont, aveți nevoie de o parolă, ar trebui să creați o parolă unică, astfel încât, dacă se întâmplă ceva, celălalt cont de rețea socială va fi sigur. Parolele sunt șterse și nimeni nu le poate vedea.